Kontakt

RunFun.sk

 

IČO: 
DIČ: 
IBAN: 
BIC (SWIFT): 

+421

V pracovných dňoch 8:00 - 16:00

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

KONTAKTUJTE NÁS